ผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน

เครื่องจักรผลิตในประเทศไต้หวัน

S K Machinery Co.,ltd. Shunkuang machinery factory S K Machinery Co.,ltd. Shunkuang machinery factory

www.shunkuang.com.tw

 • เครื่องไส 4 หน้า (4 Side Planer & Moulder)
 • เครื่องริปซอร์ ใบเลื่อยวิ่ง (Ultimate Rip Machine)
 • เครื่อง แก๊งค์ ริปซอร์ ใบเลื่อยล่าง(Gang Rip Saw)
เครื่องไส 4 หน้า เครื่องไส 4 หน้า
เครื่องไส 4 หน้า เครื่องไส 4 หน้า

 


 

CYWWM MACHINERY CO.,LTD   CYWWM MACHINERY CO.,LTD

www.cywwm.com.tw

 • เครื่องตัดใบเลี่อยวิ่ง panal saw
เครื่องตัดใบเลี่อยวิ่ง
เครื่องตัดใบเลี่อยวิ่ง

 


 

OAV Equipment & Tool ,INC OAV Equipment & Tool ,INC

www.oavequipment.com

 • เครืองตัดสไลด์
เครืองตัดสไลด์
เครืองตัดสไลด์

 


 

Extend Light Machinery Co.,Ltd. Extend Light Machinery Co.,Ltd.

www.wood-planer.com.tw

 • เครื่องไส 2 หน้า (Automatic Double Surface Planer)
 • เครื่องเลื่อยกรอบ (Frame Saw)
Frame Saw
Frame Saw

 


 

YELI CHAINS ENTERPRISE CO.,LTD YELI CHAINS ENTERPRISE CO.,LTD.

www.echains.com.tw

 • Double End Tenoner
Double End Tenoner
Double End Tenoner

 


 

Ching Feng Woodworking Machine Co.,Ltd   Ching Feng Woodworking Machine Co.,Ltd.

www.ching-feng.com.tw

 • เครื่องเหลาเดือยไม้ (Dowel Milling Machine)
 • เครื่องตัดเดือยไม้ (Dowel Cross – Cut and Chamfering Machine)
 • เครื่องเหลาไม้กลม (Round Rod Milling Machine)
 • เครื่องขัดไม้กลม ( Round Rod Sanding Machine)
 • เครื่องขัดไม้กลมกำลังผลิตสูง (High Productivity Round Rod Moulder)
 • เครื่องแล่ไม้บาง กำลังผลิตสูง ( High Productivity Slicer)
chingfeng_01 chingfeng_02 chingfeng_03 chingfeng_04

 


 

Yung Nien Fa Machinery Industry Co.,Ltd.Yung Nien Fa Machinery Industry Co.,Ltd.

 

 • เครื่องตีฟัน ฟิงเกอร์จอยท์ (Finger Joint Shaper)
 • เครื่องต่อไม้ (Finger Joint Assembler)
 • เครื่องตีเดือย ประตูวงกบ (Single End Tenoner)

Left Finger shaper Right Finger shaper


 

 

Chuan Chier Industrial Co.,Ltd.Chuan Chier Industrial Co.,Ltd.

www.chuanchier.com.tw

 

 • เครื่องผลิตไม้ ฟิงเกอรจอยท์ และบัทจอยท์ ทำงานแบบต่อเนื่อง (Fully Automatic Finger Joint and Butt Joint System)
 • เครื่องอัดประสานไม้ (Rotary Composer and clamp carrier)

ktcc_02ktcc_01


 

WOODWISE TECHNOLOGY CO.,LTD WOODWISE TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.woodwise.com.tw

 • เครื่องศูนย์ปฏิบัติการ ซี เอ็น ซี (CNC workeing Center)
CNC-working-centers CNC-working-centers-1 CNC-working-centers-2

 


 

Rulong Wood Machine Co.,Ltd Rulong Wood Machine Co.,Ltd.

www.rulong.com.tw

 • เครื่องเพลาตั้ง(Spindle Moulder)
 • เครื่องเจาะรู(Boring Machine)
 • เครื่องเร้าเตอร์(High Speed Router)
rulong_04 rulong_03 rulong_02 rulong_01

 


 

Chia Lung Machinery Industrial Co.,Ltd. Chia Lung Machinery Industrial Co.,Ltd.
 • เครื่องขัดกระดาษทรายหน้ากว้าง(Wide Belt Sander)
 • เครื่องก๊อปปี้ หรือเครื่องลอกแบบ(Automatic Copy Shaper)
Sanding-machine gl40

 


 

Kuang Yung Machinery Co.,Ltd. Kuang Yung Machinery Co.,Ltd.

www.kuangyung.com

 • เครื่องริปซอร์ ใบเลื่อยเหนือโต๊ะ(Straight Line Rip Saw)
 • เครื่องแก๊งค์ ริปซอร์ ใบเลื่อยเหนือโต๊ะ(Multiple Rip Saw)
 • เครื่องตัดไม้อัตโนมัติ(Opimizing Cutt-Off Saw)
Movable-Rip-Saw Rip-Saw Semi-Optimizing-Cut-off-Saw Semi-Optimizing-Cut-off-Saw-1